Đánh giá của Kingthai

Kingthai 10

Một bộ phim quá hay. Hài sạch sẽ. Thông minh.