Đánh giá của Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn 10

Kiệt xuất, mãn nhãn, chân thực và đầy cảm xúc
Xứng đáng 10/10 và không có điểm chê