Đánh giá của Bích Ngọc

Bích Ngọc 10

Phim ý nghĩa, lấy đi k ít nước mắt nhưng cũng mang lại tiếng cười cho người xem.