Đánh giá của Phamvuthuha

Phamvuthuha 10

Ai bảo khóc từ giữa bộ phim chứ mình khóc ngay đoạn đầu luôn. Kết buồn, nhưng đẹp