Đánh giá của shopmrkatin

shopmrkatin 10

Tôi mong bộ phim này dài cỡ End Geme là hay biết mấy , đánh Boss chết nhanh quá đâm ra tụt cảm xúc , kỹ xảo và tạo nét nhân vật phải nói là quá chất , thích Adam và Thằng Boss quá ngầu lòi .