Đánh giá của Trần Hiếu

Trần Hiếu 8

Minh thấy phim giới hạn tuổi hơi cao , chắc là ở trong phim có nhiều cảnh máu me chứ Deadpool đã 16+ rồi , theo như 1 người bạn đã đi xem của mình thì mình thấy phim vẫn chưa xuất hiện viên Soul stone , h k bt nó sẽ xuất hiển ở đâu và bao h để tiếp tụ phim Avenger 4:Infinity War !