Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Kỹ xảo đẹp. Màu sắc kết hợp mới lạ giữa quá khứ và tương lai. Thông điệp mang ý nghĩa tư duy lớn. Phim cũng ổn.