Đánh giá của zumjka

zumjka 10

Cốt truyện khá hay, đồ họa tuyệt vời!! Có mấy câu hài hài đan xen để bớt căng thẳng khá hợp lí