Đánh giá của yuramwolfram

yuramwolfram 10

Đây là lần 2 mình xem phim tài liệu về BTS rồi. Phim lần này tập trung nhiều về hậu trường hơn lần trước. Bộ phim cũng có thể phù hợp để xem gia đình. Xem chung rạp với mình có rất nhiều phụ huynh đi xem chung vs con mình để hiểu thêm về sở thích của con cái nữa.