Đánh giá của Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 8

Phim rất hay. Mỗi nhân vật đều phát huy vai trò và ý nghĩa của mình. Plot twist của phim khó mà đoán trước được.

Kết hợp hài Mỹ và nhân văn của Nhật Bản.