Đánh giá của Talamalata

Talamalata 6

Hơi thục lùi so với những phim trước của MCU nhưng đây cũng là mmootj trải nghiệm tốt và không thể bỏ qua đặc biệt là trước thềm End Game