Đánh giá của Võ Hạnh

Võ Hạnh 5

tạm được
tình tiết trong phim không đáng sợ mấy