Đánh giá của An Ngáo's

An Ngáo's 10

Rất hay, rất hài hước và rất cảm động