Đánh giá của pk_4183

pk_4183 9

Phim hay.
Sơn Tùng diễn cũng rất đạt.
Nội dung hay tuốt.