Đánh giá của anan681

anan681 10

Đồng cảm với nhân vật Ba Trà có đủ thứ nhưng lại rất cô đơn,thiếu tình thương của mẹ