Đánh giá của VLynd

VLynd 7

Vì là web drama lên rạp nên mình cũng ko kỳ vọng nhiều, nhờ vậy mà xem phim thoải mái, giải trí ổn, nhiều đoạn hài của Thu Trang duyên thiệt. Nội dung thì vẫn còn nhiều sạn, cố gắng twist lồng twist các kiểu nên hơi mệt, dẫn đến việc có sạn. Bù lại diễn xuất của Thu Trang, Khương Ngọc, Diệu Nhi, Tiến Luật... cứu phim rất nhiều. Mà túm lại thì phần kết như vậy là đủ với fan của bộ này.
Ah mà thoại có vẻ như ráng phải gượng ép để được chiếu rạp nên nhiều đoạn hơi trớt quớt.

6.5/10