Đánh giá của 2253984064883343

2253984064883343 10

Phim hay, cốt truyện bất ngờ, diễn xuất tốt, nhạc phim bảo đảm phê.
Xuất sắc....nên đi coi nhiều lần để tận hưởng, vì xem 1 lần k đã.