Đánh giá của DiemNguyen1609

DiemNguyen1609 8

bộ phim vừa vặn, diễn viên đóng tròn vai, có cảm xúc, không tệ cũng không hay lắm. Mọi người nên ra rạp xem đi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác.