Đánh giá của 1tat

1tat 1

1 bộ phim không tôn trọng khán giả. K hiểu sao cgv lại có thể duyệt phim này đc