Đánh giá của ticmiro

ticmiro 7

Phim nữ chính hơi đơ, nhưng những cảnh tình cảm diễn đạt, tròn vai, con chó diễn rất hay và góp phần vào thành công của bộ phim.