Đánh giá của Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Nguyễn Thị Mỹ Tiên 7

Mình nghĩ lời thoại chưa hay lắm, có vài chỗ hơi cường điệu nên khá mất cảm xúc, diễn biến bộ phim mình đoán ra được nên khúc cuối mình không cảm động lắm.