Đánh giá của Đỗ Ngọc Trâm

Đỗ Ngọc Trâm 10

Khóc quá nhiều cho bộ phim này ♥️ quá tuyệt vời!