Đánh giá của hotakky

hotakky 7

một bộ phim khó nuốt nhưng không khó hiểu. tuy nhiên dõi theo hết phim, có lẽ khán giả cũng không biết thông điệp thật sự ẩn chứa trong phim là gì, hoặc mình kém cõi quá mình không hiểu được. điểm khen của phim là quay đẹp, nhưng màu phim có vài chỗ xử lý chưa tốt. nội dung có nhiều chỗ vô lý, và mình cũng không hiểu anh vai chính sao thích mặc quần xà lỏn băng rừng thế? Chi tiết tên cô gái là Thi mình cũng không thích lắm, theo mình ngày xưa thì sẽ tên là Thy.