Đánh giá của Phạm Thành

Phạm Thành 10

Lần đầu tiên có 1 bộ phim mà mình không lỡ bỏ 1s nào, cốt truyện, đồ hoạ, âm thanh tuyêth vời. Phim quá ý nghĩa. " Cái chết sau cùng" khi không còn kí ức.