Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 9

Nội dung đầy ý nghĩa nhân văn. Không phải một ý tưởng mới mẻ nhưng trên con đường phát triển đã làm cho mọi ý tưởng trở nên sâu sắc lôi cuốn hơn. Đồ họa tuyệt đẹp, khiến cho tâm trí muốn bay nhảy để khám phá thế giới vậy...