Đánh giá của Bunya

Bunya 10

Phim này hay với cả kỹ xảo tuyệt vời lắm ạ.