Đánh giá của hoangsam

hoangsam 10

Một bộ phim rất hay và ý nghĩa, âm thanh trong bộ phim cũng thật tuyệt.