Đánh giá của Tạ Tài Linh

Tạ Tài Linh 10

Dàn diễn viên hoành tráng, đem lại nhiều cảm xúc cho người xem, hài thì khỏi nói, mức bi thì đạt đến độ cảm động. Cốt truyện không quá phức tạp, khiến người xem dễ hiểu. Mắc cười nhất là Mạc Văn Khoa, phán câu nào hay câu đó.