Đánh giá của cincin

cincin 9

Phim khiến mình khóc rất nhiều, từ đầu đến cuối vì đâu đó có thấy mình trong ấy. Nhưng mình hy vọng giá mà cuối cùng Thoại có thay đổi về công việc và diện mạo thì sẽ hoàn hảo hơn. (hay là có đoạn ý mà mình k nhớ nhỉ :3)