Đánh giá của huyentedy

huyentedy 10

Phim rất hay, có những đoạn thì cười đau cả bụng, đoạn thì khóc hết nước mắt, diễn viên đóng rất cảm xúc, hài nhất là mạc văm khoa
Trấn Thành diễn vai thoại rất cảm động, nội tâm
Lan Ngọc thì khỏi phải nói rồi, diễn hay, rất có cảm xúc, ánh mắt rất có hồn
Anh Tú thì đẹp trai miễn bàn, chỉ tội cho tú chỉ là kiếp nam phụ