Đánh giá của Ngây Ngây

Ngây Ngây 8

Phim hay ghê . Zô coi ma mà ngòi cười không là sao . Ko bít nen sợ khúc nào để an ủi