Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Một bộ phim giải trí nhẹ nhàng và rất tuyệt vời cho mùa noel.