Đánh giá của lady_jane

lady_jane 7

Ban đầu coi có vẻ hơi chán vì cốt chuyện dẫn dắt hơi dài với nhiều từ ngữ chuyên môn. Nên đang coi khoảng 15' thì có vài bạn bỏ về. Cơ mà càng coi càng kịch tính. Nói chung là film khá hay. Duyệt