Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Nếu là phim hành động thì hơi thiếu hành động. Còn là phim hình sự thì cũng chưa đủ cân não. Nhưng là một khán giả, xem một hồi bất giác không biết mình đang ủng hộ phe nào. Một cách khai thác nhiều ý nghĩa về thể loại phim tội phạm.