Đánh giá của Thanh Phương

Thanh Phương 10

Phim hay, cười mà mệt luôn... Dàn diễn viên đẹp... Coi xong vẫn còn tiếc nên giờ book vé coi lại :)))