Đánh giá của Legolas

Legolas 7

Kỹ xảo không thể chê vào đâu được nhưng tình tiết thì cliché, kết nhạt.