Đánh giá của Greyinblue

Greyinblue 7

Bản thân mình là mọt phim kinh dị. Thường thì mình thích coi mấy loại kinh dị chém giết máu me nên mình thấy phim này ở mức độ ổn. Có nhiều cảnh bất ngờ giật mình. Khá thú vị.