Đánh giá của Minhgao

Minhgao 9

Phim bao hay, rất dễ giật mình và bao sợ. Xem cái trailer muốn nổi da gà. Mình yếu bóng vía nên thấy sợ kinh khủng