Đánh giá của tidus293000

tidus293000 8

Các diễn viên trong phim cũng thực hiện tròn vai diễn của họ, nhập tâm tốt, diễn sâu và tạo sự chân thật cho phim. Những đoạn thể hiện sự sợ hãi thì đều được các diễn viên thể hiện tốt, không hề làm cho người xem cảm thấy bị lố, bị làm quá.

Kết thúc của phim tạm ổn, có hậu