Đánh giá của Bình Trần

Bình Trần 8

Hay, nhẹ nhàng tình cảm đúng tuổi cấp 3....Muốn xin 1 vé về tuổi thơ,