Đánh giá của Hảo Huỳnh

Hảo Huỳnh 9

Phim nhẹ nhàng, dễ thương và trong sáng. Hài vừa đủ, mà lấy nước mắt cũng có. Hay