Lotte Gold View

Hệ thống rạp: Lotte Cinema
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Dự kiến khai trương 31.03.2019. 

Chưa có thông tin