Đánh giá của Trần Hương Trà

Trần Hương Trà 8

Phim nhẹ nhàng, tình tiết phim dễ chịu. Không quá xuất sắc