Đánh giá của hotakky

hotakky 7

Tổng thể phim không hay, quay không đẹp, màu phim xấu... Toàn bộ những gì hay nhất nằm hết trong trailer. Chỉ có đoạn Phương Anh Đào và đoạn Việt Hương khóc là cứu lại phim.