Đánh giá của pk_4183

pk_4183 10

Phim remake lại nhưng vẫn có nét riêng của phim Việt Nam.
Hay.