Đánh giá của Pipu Lilu

Pipu Lilu 10

Ji Chang Wook diễn quá hay. Ở chỗ mình phim chỉ chiếu ở 1 rạp lại chiếu toàn suất ban ngày nên nhiều người không đi xem được