Đánh giá của Ngoc Ha

Ngoc Ha 1

sinh vật huyền bí.... đi xem biết bao nhiêu bộ pim, bộ phim này là giở nhất, thấy tiếc thời gian bỏ ra gần 2 tiếng để xem nó, 1 chuỗi sự kiện dài đằng đẵng của từng nhân vật, vô ích và rất nhảm nhí. ko hiểu sao rạp lại chọn bộ pim này để chiếu. thất vọng