Đánh giá của Lê Mỹ Duyên

Lê Mỹ Duyên 10

Tuy là phần mới nhưng vẫn có liên kết với các phần phim của Harry Potter. Phần này sẽ giải đáp đc đa số điều mn chưa biết