Đánh giá của 694357000945480

694357000945480 7

Bạn không thể wow khi ra khỏi rạp chiếu với một bộ phim chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài 5 phần. Nhưng cũng không quá thất vọng khi một lần nữa được nhìn thấy thế giới phù thủy hiện lên thoả niềm yêu thích.