Đánh giá của ericxu

ericxu 4

Phim không hay lắm hành động cũng không đã mắt , xem giải trí tạm ổn .